Om Healing Rooms:

Hvad er Healing Rooms?

VI ØNSKER AT HELBREDE DE SYGE, STYRKE KIRKEN OG BETJENE BYEN.


Healing Rooms er forening af kristne fra forskellige kirker, som samles for at bede for syge.

Vi arbejder på tværs af menigheder og trosretninger med fokus på at dele Guds helbredende kærlighed med de syge og brudte. Vi ønsker at samarbejde på tværs af kirker og andre tjenester som medlemmer i samme familie, ikke som en selvtilstrækkelig enhed. Vi arbejder i teams og fokuserer på at bringe hver enkelt person, vi betjener, ind i Guds nærvær. Vi anerkender, at det er Gud, som helbreder. Vores fokus er på Hans ord og Hans indgriben i menneskets liv.


Vision
Vi ønsker at tjene Gud og samarbejde med Ham, så Hans herlighed fylder Danmark, og Hans navn og godhed bliver kendt af mennesker i al almindelighed.


HRDK

Healing Rooms har en national forening, som har til formål at:

  • helbrede
  • forene
  • udruste
  • styrke...

              ...mennesker med henblik på at styrke Guds rige på jorden.

HRDK er en national forening under International Association of Healing Rooms (IAHR).